คู่มือ 350 เทคนิคการทำสบู่

฿990.00

คู่มือ 350 เทคนิคการทำสบู่

ถามกันมาหลายคนมากคะ  คู่มือ 350 เคล็ดลับ สำหรับมือใหม่หัดทำสบู่

คู่มือเล่มนี้จะเป็นการรวบรวมเคล็ดลับ เทคนิค และประสบการณ์ต่าง ๆ ใมการลงมือทำ

ที่ผ่านมาของครูดานิ ในคู่มือเล่มนี้จะไม่มีสูตรนะคะ   จะเป็นเทคนิค เคล็ดลับล้วนๆคะ

 

1.เทคนิคเคล็ดลับ ในการเลือกอุปกรณ์และวัตถุดิบในการทำสบู่-ทำเบส

เคล็ดลับที่ 1                    การเลือกหม้อตุ๋นเซรามิค สำหรับทำสบู่

เคล็ดลับที่ 2                    การเลือกหม้อตุ๋นแก้ว สำหรับทำสบู่

เคล็ดลับที่ 3                    การเลือกไม้พาย สำหรับทำสบู่

เคล็ดลับที่ 4                    การเลือกที่วัดอุณหภูมิ สำหรับทำสบู่

เคล็ดลับที่ 5                     การเลือกตาชั่ง สำหรับทำสบู่

เคล็ดลับที่ 6                    การเลือกโมล สำหรับเทสบู่

เคล็ดลับที่ 7                     การเลือกภาชนะในการละลายโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 8                    การเลือกภาชนะสำหรับคนโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 9                     เทคนิคการละลายโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 10                  การเลือกโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 11                  การเลือกน้ำสำหรับละลายโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 12                  เทคนิคการดูโซดาไฟหมดอายุ

เคล็ดลับที่ 13                  การเก็บรักษาโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 14                  ข้อควรระวังในการใช้โซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 15                  การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกโซดาไฟ

เคล็ดลับที่ 16                  อุปกรณ์ป้องกันในการทำเบส ทำสบู่

เคล็ดลับที่ 17                  การเลือกน้ำหอม

เคล็ดลับที่ 18                  การเลือกสมุนไพร และสารสกัด

เคล็ดลับที่ 19                  การเลือกสีสำหรับใส่ในสบู่

เคล็ดลับที่ 20                 การเลือกสารเพิ่มฟอง

2.เทคนิคเคล็ดลับ ในการละลายสาร และทำสารใช้เอง

 เคล็ดลับที่ 21                  การละลายรังไหม

เคล็ดลับที่ 22                  การละลาย TD หรือไททาเนียมไดออกไซด์

เคล็ดลับที่ 23                  การละลายผงฟอง

เคล็ดลับที่ 24                  การอินฟิ้วน้ำมัน

เคล็ดลับที่ 25                  การทำสารเพิ่มฟอง (โคคา) ใช้เอง

3. เทคนิคเคล็ดลับในการทำเบส

เคล็ดลับที่ 26                  การเลือกอุปกรณ์ในการทำเบส                                       

เคล็ดลับที่ 27                  การเลือกอุปกรณ์ป้องกันในการทำเบส                             

เคล็ดลับที่ 28                  การเลือกกรดไขมันในการทำเบส

เคล็ดลับที่ 29                  การเลือกน้ำมันในการทำเบส

เคล็ดลับที่ 30                  การเลือกที่บดเบส

เคล็ดลับที่ 31                  การเลือกตัวทำละลาย

เคล็ดลับที่ 32                  เทคนิคการปรับค่า pH

เคล็ดลับที่ 33                  การทำซอบีทอลใช้เอง

เคล็ดลับที่ 34-35              เทคนิคการชั่งสารในการทำเบส

เคล็ดลับที่ 36-55              เทคนิคเคล็ดลับขั้นตอนการทำเบสให้ใส

เคล็ดลับที่ 56-59              เทคนิคเคล็ดลับทำเบสเกรดพรีเมี่ยม

เคล็ดลับที่ 60-64              เทคนิคเคล็ดลับทำเบสให้แข็งและใส่สมุนไพรได้เยอะ

เคล็ดลับที่ 65-72              เทคนิคเคล็ดลับทำเบสให้ฟองเยอะ

เคล็ดลับที่ 73-75              เทคนิคเคล็ดลับทำเบสขุ่น

เคล็ดลับที่ 76-82              เทคนิคเคล็ดลับทำการเบสนมแพะ

เคล็ดลับที่ 83-87              เทคนิคเคล็ดลับทำการเบสสมุนไพร

เคล็ดลับที่ 88                  เทคนิคการใส่สารกันเสียในเบส

เคล็ดลับที่ 89                  เทคนิคทำให้เบสแข็งตัวหรือเซ็ทตัวเร็ว

เคล็ดลับที่ 90                  การเก็บรักษาเบส

เคล็ดลับที่ 91                  เทคนิคการคิดต้นทุน

เคล็ดลับที่ 92                  เทคนิคการตั้งราคาขาย

เคล็ดลับที่ 93                  เทคนิคการสร้างมูลค่าให้กับเบสของเรา

4.เทคนิคเคล็ดลับในการทำสารสกัด

เคล็ดลับที่ 94                  อุปกรณ์เบื้องต้นในการทำสารสกัด

เคล็ดลับที่ 95                  อุปกรณ์ที่ใช้ใส่สารสกัด

เคล็ดลับที่ 96                  อุปกรณ์ที่ใช้ปั่นสมุนไพรสด

เคล็ดลับที่ 97                  การเลือกตัวทำละลายสำหรับสกัดสมุนไพร

เคล็ดลับที่ 98                  การเลือกสารกันเสียมาใส่ในสารสกัด

เคล็ดลับที่ 99                  เทคนิคการดึงสารสำคัญของสมุนไพรสด

เคล็ดลับที่ 100                 เทคนิคการดึงสารสำคัญของสมุนไพรแห้ง/ผง

เคล็ดลับที่ 101                 เทคนิคการทำสารสกัดให้สีออกมาสวยงาม  แบบที่ 1

เคล็ดลับที่ 102                 เทคนิคการทำสารสกัดให้สีออกมาสวยงาม  แบบที่

เคล็ดลับที่ 103                 เทคนิคการสกัดด้วยน้ำกลั่น

เคล็ดลับที่ 104                 เคล็ดลับการสกัดสมุนไพรให้มีสรรพคุณเพิ่มความชุ่มชื้น

เคล็ดลับที่ 105                 เคล็ดลับการสกัดสมุนไพรให้มีความอ่อนโยนต่อผิว

เคล็ดลับที่ 106                 การเก็บรักษาสารสกัด

เคล็ดลับที่ 107                อายุการใช้งานสารสกัด

เคล็ดลับที่ 108                 เทคนิคการเขียนป้ายบนขวดสารสกัด

เคล็ดลับที่ 109                ตัวทำละลายที่สามารถดึงสาระสำคัญได้ที่ที่สุด

เคล็ดลับที่ 110                 ระยะเวลาในการสกัด

เคล็ดลับที่ 111                 เทคนิคการระเหยแอลกอฮอล์  แบบที่ 1

เคล็ดลับที่ 112                 เทคนิคการระเหยแอลกอฮอล์  แบบที่ 2

เคล็ดลับที่ 113                 เทคนิคการเลือกสมุนไพรมาทำสารสกัด

เคล็ดลับที่ 114                 เทคนิคการสกัดสมุนไพรรวมกัน

เคล็ดลับที่ 115                 เทคนิคการทำสารสกัดให้มีกลิ่นหอม

เคล็ดลับที่ 116                 เทคนิคการทำสารสกัดสมุนไพรที่มีเมล็ดต้องทำอย่างไร

เคล็ดลับที่ 117                 เทคนิคการทำสารสกัดสูตรเข้มข้น

เคล็ดลับที่ 118                 เทคนิคการทำสารสกัดแอปเปิ้ล

เคล็ดลับที่ 119                 เทคนิคการสกัดแตงกวา

เคล็ดลับที่ 120                 เทคนิคการสกัดเปลือกส้ม

เคล็ดลับที่ 121                 เทคนิคการสกัดอโวคาโด

5.เทคนิคเคล็ดลับในการทำสบู่กรีเซอรีน

เคล็ดลับที่ 122                 อุปกรณ์สำคัญในการทำสบู่กรีเซอรีน

เคล็ดลับที่ 123                การละลายเบสกรีเซอรีน

เคล็ดลับที่ 124                 วิธีคำนวณหาน้ำหนักเบส ตามโมลซิลิโคนที่จะเทสบู่

เคล็ดลับที่ 125                 เทคนิคหาน้ำหนักโมลซิลิโคน

เคล็ดลับที่ 126                 เทคนิคการห่อสบู่ด้วยฟิล์มยืด

เคล็ดลับที่ 127-133           เทคนิคการใส่สมุนไพรสด ผงสมุนไพร และสารสกัด

เคล็ดลับที่ 134                 เทคนิคการทำสบู่ครับกาแฟ

เคล็ดลับที่ 135                 เทคนิคการทำสบู่นม

เคล็ดลับที่ 136                 เทคนิคการทำสบู่เมือกหอยทาก

เคล็ดลับที่ 137                 เทคนิคการทำสบู่ โคลน CLAY สูตรดีท็อกซ์ผิว

เคล็ดลับที่ 138                 เทคนิคแก้ไขสบู่เมื่อทำออกมาแล้วนิ่มเป็นเหงื่อ

เคล็ดลับที่ 139                การเก็บสบู่กรีเซอรีนให้ไม่เป็นเหงื่อ

เคล็ดลับที่ 140                อายุการใช้งานของสบู่กรีเซอรีน

เคล็ดลับที่ 141-146           เทคนิคเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสบู่

เคล็ดลับที่ 147-152           การใส่สารเพิ่มฟองในสบู่แก้ปัญญาสบู่ฟองน้อย

เคล็ดลับที่ 153-158           เทคนิคเคล็ดลับการใส่น้ำหอม

เคล็ดลับที่ 159                 เทคนิคการเทสบู่

เคล็ดลับที่ 160                กระบอกสำหรับเทสบู่ที่ดีที่สุด

เคล็ดลับที่ 161                 เทคนิคการฉีดแอลกอฮอล์ไส่ฟอง

เคล็ดลับที่ 162                 เทคนิคทำสบู่ให้แข็งเร็วพร้อมใช้

เคล็ดลับที่ 163-165           เคล็ดลับการใส่สารทำให้สบู่แข็ง

เคล็ดลับที่ 166-178           เทคนิคการใส่สารเติมแต่ง

เคล็ดลับที่ 179                ถ้าสบู่นิ่ม มีเหงื่อ จะแก้ไขอย่างไร

เคล็ดลับที่ 180-184           เทคนิคการทำสบู่กรีเซอรีนเกรดพรี่เมี่ยม

6.เทคนิคเคล็ดลับในการทำสบู่น้ำมัน

เคล็ดลับที่ 185-186          เทคนิคการเลือกน้ำมัน

เคล็ดลับที่ 187-191          เทคนิคการเลือกอุปกรณ์ในการทำสบู่น้ำมัน

เคล็ดลับที่ 192-194          เทคนิคการล้างอุปกรณ์หลังจากทำสบู่

เคล็ดลับที่ 195-197           เทคนิคการตั้งสูตรสบู่

เคล็ดลับที่ 198-199          การเลือกสีใส่สบู่น้ำมัน

เคล็ดลับที่ 200                 เทคนิคละลายสีไมก้า เพื่อใส่ในสบู่นำมัน

เคล็ดลับที่ 201-204         การเลือกน้ำหอมสำหรับใส่สบู่

เคล็ดลับที่ 205                 เมื่อทำสบู่น้ำมันแล้วนิ่ม

เคล็ดลับที่ 206                เทคนิคป้องกันสบู่เหม็นหืน

เคล็ดลับที่ 207                เทคนิคการเทน้ำด่างลงในน้ำมัน

เคล็ดลับที่ 208                เทคนิคทำสบู่ CP ให้โซดาไฟตกค้างเหลือน้อยที่สุด

เคล็ดลับที่ 209                ความแตกต่างระหว่างสบู่ CP และ HP

เคล็ดลับที่ 210                สบู่น้ำมันต้องมีค่า pH เท่าไร ถึงจะใช้ได้

เคล็ดลับที่ 211-214         เทคนิคการดูเนื้อสบู่สำหรับทำลายสบู่ แบบ CP

เคล็ดลับที่ 215-217         เทคนิคตุ๋นสบู่ HP ให้เนื้อสบู่เจลสวย

เคล็ดลับที่ 218                เทคนิคแก้ไข ตุ่นสบู่ HP แล้วสบู่แยกชั้น

เคล็ดลับที่ 219-226         เทคนิคเคล็ดลับใส่สารเติมแต่งในสบู่น้ำมัน

เคล็ดลับที่ 227                เทคนิคการแก้ไข เมื่อสบู่เกิดโซดาแอช

เคล็ดลับที่ 228-231         เทคนิคการใส่สมุนไพร และสารสกัดในสบู่น้ำมัน

เคล็ดลับที่ 232-248         เทคนิคเคล็ดลับการทำสบู่น้ำมันสูตรต่าง ๆ

เคล็ดลับที่ 249-250         เทคนิคช่วยทำให้สบู่น้ำมันแข็ง

7.เทคนิคเคล็ดลับในการทำสบู่เหลวธรรมชาติ

เคล็ดลับที่ 251                 การเลือกอุปกรณ์ในการทำสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 252                อุปกรณ์ในการวัดค่า pH

เคล็ดลับที่ 253                เทคนิคการเลือกน้ำมันสำหรับทำสบู่เหลวธรรมชาติ

เคล็ดลับที่ 254                ด่างที่ใช้ในการทำสบู่เหลวธรรมชาติ

เคล็ดลับที่ 255-262         เทคนิคการทำสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 263-266         เทคนิคการทำปรับค่า pH

เคล็ดลับที่ 267-273         เทคนิคการเลือกสารเติมแต่งในสบู่เหลวธรรมชาติ

เคล็ดลับที่ 274-281         เทคนิคทำสบู่เหลวธรรมชาติเกรดพรีเมียม

 

8.เทคนิคเคล็ดลับในการทำสบู่เหลวจากหัวสบู่

เคล็ดลับที่ 282                 การเลือกหัวสบู่ในการทำสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 283                การดูองค์ประกอบของสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 284-299         การเลือกสารเติมแต่งใส่สบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 300                วิธีคิดส่วนผสมสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 301                เทคนิคการคิดสูตรสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 302-303         ตัวอย่างการตั้งสูตรสบู่เหลว

เคล็ดลับที่ 304-310         เคล็ดลับการทำสบู่เหลวเกรดพรีเมียม

เคล็ดลับที่ 311                 องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในการควบคุมคุณภาพสบู่

เคล็ดลับที่ 312                 การเลือกสมุนไพร ใส่ในสบู่เพื่อรักษาโรคสะเก็ดเงิน

เคล็ดลับที่ 313                 การเลือกสมุนไพร สำหรับทำสบู่สูตรลดฝ้า

เคล็ดลับที่ 314                 การเลือกสมุนไพร สำหรับทำสบู่สูตรลดสิว

เคล็ดลับที่ 315                 การเลือกสมุนไพร สำหรับทำสบู่สูตรผิวบอบบาง

เคล็ดลับที่ 316                 การเลือกสมุนไพร สำหรับทำสบู่สูตรยกกระชับลดริ้วรอย

เคล็ดลับที่ 317                 การเลือกสมุนไพร สำหรับทำสบู่สครับ

9.น้ำมันหอมระเหย & น้ำหอม

เคล็ดลับที่ 318                 วิธีการดมน้ำมันหอมระเหย

เคล็ดลับที่ 319                 การเลือกกระดาษสำหรับดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหย

เคล็ดลับที่ 320                 วิธีการเลือกซื้อน้ำมันหอมระเหย หรือ Essential oil

เคล็ดลับที่ 321                 วิธีการเลือกขวดสำหรับใส่น้ำมันหอมระเหย

เคล็ดลับที่ 322                 การใส่น้ำมันหอมระเหย ในสบู่น้ำมันให้หอมติดนาน

เคล็ดลับที่ 323                 หลักการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัด ขั้นพื้นฐาน

เคล็ดลับที่ 324                 การผสมน้ำมันหอมระเหย แบบ  Note

เคล็ดลับที่ 325                 สูตรการผสมน้ำมันหอมระเหย  สำหรับมือใหม่

เคล็ดลับที่ 326                 น้ำมันหอมระเหยตาม Notes

เคล็ดลับที่ 327                 การผสมหอมใช้เอง

10.เคล็ดลับขายดีง่ายๆ บนโลกออนไลน์

เคล็ดลับที่ 328                 ไม่รู้จะเริ่มต้นขายอะไรดี

เคล็ดลับที่ 329                 วิธีคิดขายอะไรดี

เคล็ดลับที่ 330                 องค์ประกอบสำคัญในการขายของออนไลน์

เคล็ดลับที่ 331                 เช็ต Rating หากลุ่มเป้าหมาย

เคล็ดลับที่ 332                เทคนิคการตั้งราคาขายและจัดโปรโมชั่น

เคล็ดลับที่ 333                 เทคนิค หากลุ่มเป้าหมาย ของเราแบบไม่แคร์ชาวบ้าน

เคล็ดลับที่ 334                 เทคนิคการโพสต์ขาย สำหรับมือใหม่

เคล็ดลับที่ 335                 เทคนิคตั้งชื่อเพจทำร้านค้า

เคล็ดลับที่ 336                 เทคนิคทำเพจสำหรับมือใหม่ พึ่งเปิดเพจ

เคล็ดลับที่ 337                 เทคนิคโพสต์แบบไหนที่คนหยุดดู

เคล็ดลับที่ 338                 เทคนิคถ่ายภาพสินค้าให้สะดุดตา

เคล็ดลับที่ 339                 สิ่งที่ต้องมีใน VDO ให้ขายดีในคลิปเดียว

เคล็ดลับที่ 340                 สิ่งที่จะต้องมีในการเขียน โพสต์ ให้ขายดีลูกค้าแย่งกันซื้อ

เคล็ดลับที่ 341                 สูตรสำเร็จของการขายของออนไลน์

เคล็ดลับที่ 342                 วิธีหากลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าที่เป็นคนของคุณ

เคล็ดลับที่ 343                 เทคนิคการขายแบบไม่มีเลขที่จดแจ้ง

เคล็ดลับที่ 344                 เทคนิคการหาหัวข้อในการคิดคอนเทนต์แบบไม่รู้จบ

เคล็ดลับที่ 345                 เทคนิคทำสบู่ ให้ตรงกับตลาดกลุ่มเป้าหมาย

เคล็ดลับที่ 346                 ขั้นตอนหลักๆที่จะทำแบรนด์สบู่ให้ประสบความสำเร็จ

เคล็ดลับที่ 347                 เทคนิคการเลือกโรงงานผลิตสบู่ว่าเราต้องรู้อะไรบ้าง

เคล็ดลับที่ 348                 การจัดเตรียมสถานที่ผลิตขนาดเล็ก สำหรับมือใหม่

เคล็ดลับที่ 349                 ขายออนไลน์ควรจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่

เคล็ดลับที่ 350                 ขายของออนไลน์เสียภาษีอะไรบ้าง

หวังว่าคู่มือเล่มนี้อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ ทุกคนรักในการทำสบู่ ทำใช้ ทำขายกันนะคะ ถ้าใครสนใจสั่งได้เลยนะคะ ตามช่องทางนี้ได้เลยคะ

Facebook Comments Box

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “คู่มือ 350 เทคนิคการทำสบู่”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

0